Japanese
Skip Navigation About Us Access Links Site Map
Home
Weather/Earthquakes
Services
Publications/Periodicals
News Releases
For NMHSs
Home > Weather and Earthquakes > Weather Warnings/Advisories

Weather Warnings/Advisories: Iwate

Get more information on this area
Area Prefecture
Weather Warnings/Advisories (Map): Iwate

Updated at 04:26 JST, 18 January 2017
    :Emergency Warnings      :Warnings      :Advisories
Sub-prefecture regionCitiesCurrent Warnings and Advisories
NairikuMorioka ChiikiMorioka-shi
Hachimantai-shi
Takizawa-shi
Shizukuishi-cho
Kuzumaki-machi
Iwate-machi
Shiwa-cho
Yahaba-cho
Ninohe ChiikiNinohe-shi
Karumai-machi
Kunohe-mura
Ichinohe-machi
Hanakita ChiikiHanamaki-shi
Kitakami-shi
Nishiwaga-machi
Tono ChiikiTono-shi
Oshu-Kanegasaki ChiikiOshu-shi
Kanegasaki-cho
Ryoban ChiikiIchinoseki-shi
Hiraizumi-cho
Engan HokubuKuji ChiikiKuji-shi
High waves
Dry air
Fudai-mura
High waves
Dry air
Noda-mura
High waves
Dry air
Hirono-cho
High waves
Dry air
Miyako ChiikiMiyako-shi
High waves
Dry air
Yamada-machi
High waves
Dry air
Iwaizumi-cho
High waves
Dry air
Tanohata-mura
High waves
Dry air
Engan NambuKamaishi ChiikiKamaishi-shi
High waves
Dry air
Otsuchi-cho
High waves
Dry air
Ofunato ChiikiOfunato-shi
High waves
Dry air
Rikuzen-takata-shi
High waves
Dry air
Sumita-cho
Dry air