Japanese
Home > Probability of warnings

Probability of warnings

Prefecture Cities
Nara Asukamura Andocho Ikarugacho Ikomashi Udashi 
Ojicho Oyodocho Kashibashi Kashiharashi Katsuragishi 
Kamikitayamamura Kawaicho Kawakamimura Kawanishicho Kammakicho 
Kurotakimura Koryocho Gojoshi Goseshi Sakuraishi 
Sangocho Shimoichicho Shimokitayamamura Sonimura Takatoricho 
Tawaramotocho Tenkawamura Tenrishi Totsukawamura Narashi 
Nosegawamura Higashiyoshinomura Heguricho Mitsuemura Miyakecho 
Yamazoemura Yamatokoriyamashi Yamatotakadashi Yoshinocho