Japanese
Skip Navigation About Us Access Links Site Map
Home
Weather/Earthquakes
Services
Publications/Periodicals
News Releases
For NMHSs
Home > Weather and Earthquakes > Earthquake Information

Earthquake Information

Earthquakes within the last week
Seismic Intensity Information Earthquake Information Earthquake and Seismic Intensity Informatio Information on seismic intensity at each site Information about distant earthquake

[Information on seismic intensity at each site]
The map and text below show a) the observed Seismic Intensity (1 and above) and its location, b) the date and time of the earthquake, and c) its epicenter and magnitude.

Click the map to zoom in except for Izu islands and Ogasawara


Earthquake Information (Information on seismic intensity at each site)
Issued at 04:46 JST 01 Jan 2018

Occurred at (JST) Latitude
(degree)
Longitude
(degree)
Depth Magnitude Region Name
04:42 JST 01 Jan 2018 35.8N 141.0E 40 km 4.3 Chiba-ken Toho-oki


Seismic Intensity at each station
(* mark: Local Governments' or NIED's station)
PrefectureJMA Seismic IntensityStation Name
Ibaraki2Hitachinaka-shi Minami-kamishikidai*
Ibaraki Kashima-shi Hachigata
Ibaraki Kashima-shi Kyuchu*
Itako-shi Horinouchi
Inashiki-shi Edosaki-ko*
Inashiki-shi Kessa*
Inashiki-shi Sukatsu*
Chikusei-shi Kadoi*
Kamisu-shi Mizoguchi*
Kamisu-shi Hasaki*
1Mito-shi Kanemachi
Mito-shi Sembacho*
Mito-shi Uchiharacho*
Hitachi-shi Sukegawa-shogakko*
Kasama-shi Ishii*
Kasama-shi Shimogo*
Hitachinaka-shi Higashi-ishikawa*
Ibaraki-machi Ozutsumi*
Oarai-machi Isohamacho*
Tokai-mura Tokai*
Hitachi-omiya-shi Yamagata*
Shirosato-machi Ishitsuka*
Omitama-shi Ogawa*
Omitama-shi Katakura*
Omitama-shi Kamitamari*
Tsuchiura-shi Hitana
Tsuchiura-shi Fujisawa*
Ishioka-shi Kakioka
Ishioka-shi Wakamiya*
Ishioka-shi Yasato*
Ryugasaki Shiyakusyo*
Toride-shi Terada*
Ushiku-shi Jochu-cho*
Tsukuba-shi Tennodai*
Tsukuba-shi Kenkyugakuen*
Itako-shi Tsuji*
Miho-mura Ukeryo*
Inashiki Shiyakusho*
Inashiki-shi Isatsu*
Kasumigaura-shi Kamitsuchida*
Kasumigaura-shi Owada*
Namegata-shi Yamada*
Namegata-shi Tamatsukuri*
Namegata-shi Aso*
Sakuragawa-shi Iwase*
Sakuragawa-shi Makabe*
Sakuragawa-shi Haneda*
Hokota-shi Hokota
Hokota-shi Tsukuriya*
Hokota-shi Kumiage*
Chiba2Choshi-shi Kawaguchicho
Choshi-shi Wakamiyacho*
Asahi-shi Minami-horinouchi*
Asahi-shi Takaoi*
Asahi-shi Hagizono*
Asahi-shi Ni*
Sosa-shi Yoka-ichiba-ha*
Sosa-shi Imaizumi*
Katori Shiyakusho*
Katori-shi Nira*
1Togane-shi Higashi-shinjyuku
Togane-shi Hiyoshidai*
Togane-shi Higashi-iwasaki*
Kozaki-machi Kozaki-honjyuku*
Tako-machi Tako
Tonosho-machi Sasagawa*
Kujukuri-machi Katakai*
Shibayama-machi Koike*
Katori-shi Sawara-hirata
Katori-shi Sawara-suwadai*
Katori-shi Hanekawa*
Katori-shi Iwabe*
Yokoshiba-hikari-machi Miyagawa*
Yokoshiba-hikari-machi Kuriyama*
Sammu-shi Matsuomachi-fujimidai
Sammu-shi HasunumaNi*
Sammu-shi Haniya*
Sammu-shi Hasunuma-ha*
Sammu-shi Matsuomachi-gotanda*
Chiba Inage-ku Sonnocho*
Noda-shi Tsuruho*
Narita-kokusai-kuko
Narita-shi Nakadai*
Narita Shiyakusho*
Narita-shi Saruyama*
Narita-shi Matsuko*
Chiba Sakura-shi Kairinjimachi*
Ichihara-shi Anesaki*
Yachiyo-shi Owada-shinden*
Inzai-shi Mise*
Shiroi-shi Fuku*
Sakae-machi Ajikidai*
Tomisato-shi Nanae*
Tochigi1Mo-oka-shi Aramachi Ishijima*
Haga-machi Ubagai*
Shimotsuke-shi Sasahara*

This earthquake poses no tsunami risk.
"-" in the above information represents an indeterminable value.

Some of the names of cities/towns/villages in the message are the versions used before the areas were administratively united.